Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục giảm tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

 Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục giảm tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

06:06 15/01/2023

XEM THÊM
Trở lên trên