Những khoản phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Những khoản phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Những khoản phụ cấp trách nhiệm công việc với những chi tiết mức hưởng và các đối tượng được hưởng của cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý.

Những khoản phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Những khoản phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Những khoản phụ cấp trách nhiệm công việc với những chi tiết mức hưởng và các đối tượng được hưởng của cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý.

Những khoản phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Những khoản phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Những khoản phụ cấp trách nhiệm công việc với những chi tiết mức hưởng và các đối tượng được hưởng của cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý.

Thịt lợn Nga ồ ạt về Việt Nam

Thịt lợn Nga ồ ạt về Việt Nam

Gần 1.500 tấn thịt lợn Nga đã được nhập về Việt Nam qua cảng Cát Lái, Phước Long và cảng Hải Phòng. Hiện có thêm khoảng 2.000 tấn thịt lợn cũng của Nga đang trên đường về nước ta.

Thịt lợn Nga ồ ạt về Việt Nam

Thịt lợn Nga ồ ạt về Việt Nam

Gần 1.500 tấn thịt lợn Nga đã được nhập về Việt Nam qua cảng Cát Lái, Phước Long và cảng Hải Phòng. Hiện có thêm khoảng 2.000 thịt lợn cũng của Nga đang trên đường về nước ta.

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nên giữ tiền mặt hay đầu tư vàng lúc này?

Nên giữ tiền mặt hay đầu tư vàng lúc này?

Các chuyên gia nhận định, vào thời điểm này, vàng không phải là sự ưu tiên của các nhà đầu tư mà tiền mặt mới là "vua".

Nên giữ tiền mặt hay đầu tư vàng lúc này?

Nên giữ tiền mặt hay đầu tư vàng lúc này?

Các chuyên gia nhận định, vào thời điểm này, vàng không phải là sự ưu tiên của các nhà đầu tư mà tiền mặt mới là "vua".

Mức lương cao nhất, thấp nhất của công chức, viên chức

Mức lương cao nhất, thấp nhất của công chức, viên chức

Năm 2020, mức lương tối thiểu vùng thấp nhất của người lao động trong doanh nghiệp đã tăng lên 3,07 triệu đồng/tháng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

Một tập đoàn của Nga chuyên sản xuất thịt lợn dự kiến xuất sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn trong năm nay. Bộ NN-PTNT cũng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp khác của Nga để đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian sớm nhất.

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

Một tập đoàn của Nga chuyên sản xuất thịt lợn dự kiến xuất sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn trong năm nay. Bộ NN-PTNT cũng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp khác của Nga để đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian sớm nhất.

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

Một tập đoàn của Nga chuyên sản xuất thịt lợn dự kiến xuất sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn trong năm nay. Bộ NN-PTNT cũng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp khác của Nga để đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian sớm nhất.

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

50.000 tấn thit lợn Nga sắp đổ bộ, dân Việt sẽ được ăn giá rẻ

Một tập đoàn của Nga chuyên sản xuất thịt lợn dự kiến xuất sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn trong năm nay. Bộ NN-PTNT cũng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp khác của Nga để đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian sớm nhất.

XEM TIẾP CÁC BÀI KHÁC
Trở lên trên